Червената къща
На 12 декември в Евро-българския културен център Центърът за култура и дебат "Червената къща" даде "програмната" си пресконференция, на която присъстващите бяха запознати с целите на тази нова организация. Според своите основатели Центърът за култура и дебат "Червената къща" цели създаването на пространство, където артистичният експеримент (в областта на изпълнителските изкуства, киното, видеоизкуството, музиката, визуалните изкуства и техните гранични форми) и публичните дебати на "горещи" социо-политически теми, да си дадат среща. Мястото на срещата ще е отвореността за възприятията, липсата на предубеденост, толерантността към различното. Центърът ще има постоянна своя програма, както и ще приема гостуващи събития. Регулярните програми на Центъра ще включват: публични дебати по горещи въпроси, водени от определящи общественото мнение личности с участието на политически и културни фигури, обществени лидери, или млади активисти (предвижда се излъчването им по един от телевизионните канали); публични неакадемични лекции на български и чуждестранни лектори по важни въпроси на съвременния свят; представяне на театрални, танцови, видео- и визуални спектакли, концерти, филми и дискусии, породени от тях; тренинг в области непредставени в образованието по изкуствата у нас (артистичен, управленски и технически тренинг); дейности на различни артистични и граждански групи, включително премиери на нови книги, представяния на политически и социологически анализи и други; ресурсна библиотека, разполагаща с текуща световна периодика в областите, застъпени от дейността на центъра, и видеозаписи на произведения на изпълнителските изкуства; център за артистични резиденции; бар и интернет кафе, осигуряващо място за неформални дискусии, и представляващо източник на приходи.
Проектът обединява широк кръг от хора и неправителствени организации, които разпознават нуждата от адекватна платформа за създаване на съвременно изкуство и иницииране на публичен дебат, и които са готови да работят за създаването на такова пространство. Инициаторите на проекта имат подкрепата на Министерство на културата и Националната художествена галерия, които предоставят сграда за осъществяване на Центъра. Той ще се помещава в къщата ателие на големия български скулптор Андрей Николов, намираща се на ул. "Любен Каравелов" 15 в София. Уникалната в архитектурно отношение сграда е паметник на културата от национално значение, и в последните десетина години пустее и се руши. Предстои основен ремонт и оборудване на сградата, като в нея ще се помещава и постоянна експозиция от творби на големия скулптор Андрей Николов. Амбицията е "Червената къща" да отвори врати през октомври 2001 г.
Център за култура и дебат "Червената къща" юридически се представлява от Фондация "Гъливер клиринг хауз", чиито учредители са Десислава Гаврилова dgavrilova@redhouse-sofia.org и Цветелина Йосифова tzviossifova@redhouse-sofia.org. Консултативният съвет на Центъра включва: Александър Чаушев, Асен Асенов, Борис Данаилов, Галин Стоев, Ивайло Дичев, Иван Пантелеев, Йонко Грозев, Ружа Маринска, Румен Аврамов. Към днешна дата за осъществяването на проекта Център за култура и дебат "Червената къща" е договорено финансиране от: Програмата за развитие на ООН - програма "Красива София"; Холандското посолство; Фондация "Отворено общество". Кандидатствано е за финансиране и се очаква резултат от: Програма МАТРА на Министерство на Външните работи на Холандия; Фондация "Про Хелвеция" - София; Програма "Европа" на Европейския съюз; Хедли Тръст, Великобритания.

К