Отиде си

Стефан Власков -

най-влюбеният в киното човек!
Загубихме един прекрасен колега!
Живя като несретник, угасна като праведник. Съдбата не го пощади в нищо, ала той я приемаше с незлоблив стоицизъм. Лагерите и интерниранията не пречупиха младежкия му идеализъм, а несгодите на бита и живота той замени с илюзорния мир на киното. Написа стотици статии във вестници и списания и стана един от съставителите на първата тритомна енциклопедия "В света на киното" - неговият единствен истински свят! Така живя - "като на кино", а едва в заника на дните си, след като видя дебелото си досие, и той самият, и мнозина други най-сетне разбраха кой е Стефан Власков, достоверно запечатан в документалния филм за него "Като на кино" и в мемоарните му записки "Спомени за един провален живот". Вярно е - съдбата провали земните му дни, справедливо е сега да му подари истински живот някъде там, отвъд, в селенията не неговите любими филмови герои, актьори и режисьори. Само сред тях би бил истински щастлив.
Мир на праха му!


Сдружение "Критика" при СБФД