Чешката телевизия
от двете страни на барикадата
Назначенията на директори,
Валентин Траянов
Двата отбора в телевизията,
Вяра Ангелова