Предложения за Националната награда Хр. Г. Данов' 2001

(по категории и по реда на постъпване)

Цялостен принос:
Енчо Мутафов, "Захари Стоянов и българската култура", "Вулкан-4" ООД;
Джузепе Марков, "Шарена черга", Издателство "Аве факта" - Добрич;
Издателство "Балкани", няколко поредици българска литература;
Издателство "Леге Артис" - Плевен, цялостен принос;
Издателство "Факел експрес", цялостен принос;
Светлозар Игов, "История на българската литература", Сиела Софт Енд Паблишинг.

Българска художествена литература:
Ангел Юруков, "Студентска книжка", ИК "Огледало";
Васил Кинов, "Последният кораб", "Пет романа", Столична библиотека;
Филип Марински, "Вина завинаги", Печатница "Колор-принт" - Варна;
Петьо Пейчев, "Нататък в прорезите", Ателие "Аб";
Любен Лачански, "Млекарят на пчелина", Ателие "Аб";
Кръстю Пастухов, "Всичко наоколо", Ателие "Аб";
Джузепе Марков, "Шарена черга", Издателство "Аве факта" - Добрич;
Рада Александрова, "Било е дадено", Военно издателство;
Ангел Г. Ангелов, "Сутрешни залези. Тъжен роман", "Слово"- Велико Търново;
Издателство "Слово"- Велико Търново, Поредица "Нова българска библиотека" - 12 заглавия;
Павлина Павлова, "Под знака на овена. Рубаи", УИ "Св. Кл. Охридски";
Момчил Николов, "Фрагменти от стая"- разкази и пиеса, "Леге Артис" - Плевен;
Кирил Борисов, "Любов и святост. Избрани стихотворения", "Славчо Николов и Сие" - Шумен;
Елена Алексиева, "Синята стълба", Издателство "Балкани";
Георги Гроздев, "Снощи минах", Издателство "Балкани";
Деян Енев, "Ези-тура", Издателство "Балкани";
Емил Константинов, "Ампето или директор на банка", Издателство "Балкани";
Генчо Стоев, "Прокоба и слънце", Издателство "Балкани";
Лиляна Серафимова, "Вера Кочовска - видения и пророчества", Издателство "Балкани";
Иглика Пеева, "Сънувайки", "Примакс" - Русе;
Ели Томинска, "Моята първа азбука", Издателство "Слънце".

Преводна художествена литература: Ана Мария Навалес, "Разкази от Блумсбъри", превод Рада Панчовска, "Проксима-РП";
Анхел Гонсалес, "Поезия", Мария Виктория Атенсия, "Стихотворения", превод Рада Панчовска, Свободно поетическо общество;
Даниел Пенак, "За щастието на людоедите. Роман", превод Дияна Марчева, "Леге Артис" - Плевен;
Константин Балмонт, "Избрани стихотворения", превод Андрей Андреев, "Славчо Николов и Сие" - Шумен;
Збигнев Херберт, "Варварин в градината", "Силата на вкуса", превод Вера Деянова, Издателство "Стигмати";
Николай Гумильов, "Поезия", превод Георги Рупчев, "Агата - А";
Иглика Пеева, "Сънувайки", двуезично издание, превод Миглена Парашкевова, "Примакс" - Русе;

Хуманитаристика:
Енчо Мутафов, "Захари Стоянов и българската култура", "Вулкан-4";
Евгений Динчев, Александър Илиев, "Пътеводител България", "Александър-ТУР";
"Стоян Камбарев. Огледала" - сборник текстове от и за режисьора, съставители Майя Праматарова и Никола Вандов, Фондация "Еt cetera";
"Иван Вазов и...", сборник текстове от 30 автори, съставител Марин Бодаков, Фондация "Пространство Култура";
Валери Личев, "Циничното или играта на власт и удоволствие", "ЕОН - 2000";
Иван Радев, "История на Велико Търново ХVIII-ХIХ век", "Българското въстание от 1835 г. Велчовата завера. Материали и документи", "Слово" - Велико Търново;
Сава Василев, "Литературният мит Владимир Василев", "Слово" - Велико Търново;
Красимир Крумов, "Поетика на киното" - философски фрагменти, "Агата - А";
Светлозар Игов, "История на българската литература", Сиела Софт Енд Паблишинг;
Исак Паси, "Философски миниатюри и фрагменти", Издателство "Балкани";
"Енциклопедия на необясненото", съставител Ричард Кавендиш; Елизабет Рудинеско, Мишел Плон, "Речник на психоанализата"; Мишел Фуко, "Анормалните"; Морис Бланшо, "Литературното пространство"; Зигмунт Бауман, "Живот във фрагменти", ЛИК;
Луи Повел, Жак Бержие, "Утрото на магьосниците"; Мирча Елиаде, "Шаманизмът и архаичните техники на екстаза", превел Георги Цанков, ЛИК;
"Леге Артис" - Плевен, "Макс Фриш - досие".

Изкуство на книгата
Издателство "Балкани", няколко поредици българска литература;
Николай Гумильов, "Поезия", Издателство "Агата - А";
Джузепе Марков, "Шарена черга", "Аве факта" - Добрич;
Аниела Яфе, "К. Г. Юнг - образ и слово. Биография", "Леге Артис" - Плевен;
"Макс Фриш - досие", оформление Богдан Мавродинов, "Леге Артис" - Плевен;
Иглика Пеева, "Сънувайки", художник Виолета Радкова, "Примакс" - Русе;
Ели Томинска, "Моята първа азбука", художник Николай Стоянов, "Слънце".

Книгоразпространение:
Верига книжарници "Пингвините";
Книжарница "София Т" - Пловдив.

Представяне на българската книга:
Вестник "Култура", Фондация "Пространство Култура";
Георги Цанков, "Пътуване в царството на книгите" - месечна рубрика, във "Вестник за жената" и "Нови книги" - седмична рубрика в "Дарик радио".