Национален фонд Култура

обявява конкурс
за финансиране проучването и опазването на недвижими паметници на културата

Формуляри за кандидатстване могат да бъдат получени на адрес:
"Евро-български културен център"
София, бул."Ал.Стамболийски" 17
понеделник - петък 9.00 - 20.00 ч.
събота 10.00 - 19.00 ч.
тел. 988-00-84
или в електронен вид от адрес : www.eubcc.bg
Документите за участие в конкурса се подават в три екземпляра в "Евро-български културен център" до 29.04.2002 г. (понеделник).

За допълнителна информация:
Национален фонд "Култура", тел. 988-00-84; 988-58-26.