Брой 14, 5 април 2002 г.Проект Политики за културата

Настоящото издание е проект в рамките на програма
"Политики за култура" по идея и под ръководството на
Копринка Червенкова и Райна Гаврилова.
Координатор Цвета Андреева.

"Политики за култура" съдейства за координирането,
редактирането и превода на материалите.

Текстовете са подготвени и написани от екипа
на вестник "Култура". Предпечат Мая Георгиева.Това издание е осъществено с финансовата подкрепа на
Програма Мрежа за изкуства и култура на Института заОтворено
общество - Будапеща, компонент Културна политика.