Брой 23, 7 юни 2002 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Вградени ноти, Екатерина Дочева (музика)

Новата класичност, Копринка Червенкова

Пиесата Франческа на Константин Илиев, Виолета Дечева
Национално-екзотическият проект на Тончо Жечев, Боян Манчев
Шести Великденски фестивал в операта, Екатерина Дочева
Жан-Пиер Жьоне за Невероятната съдба на Амели Пулен
Кан 2002 - фестивал на прероденото кино, Вера Найденова
Процесът с/у Милошевич, Жерминал Чивиков, Марин Бодаков
Утопиите намериха убежище в науката, Ханс Магнус Енценсбергер