Диптих за Паисий

Георги Тодоров

Паисиевият стълб

Камъните викат