Брой 34, 27 септември 2002 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)

Кон с каруца, Георги Лозанов

Анатомия на хуманитарния скандал, Владимир Трендафилов
Андрей Даниел за личната и неличната личност, Христо Буцев
Театралният фестивал На брега в Бургас, Никола Вандов
Жан-Пол Муник за музиката и група Инкогнито, Петър Пламенов
Филмът Преброяване на дивите зайци, Красимир Крумов
Стефан Москов за самотата на различния човек, Никола Вандов
Нае Каранфил за филма си Филантропика, Олег Константинов
Книгата Против либерализма на Джон Кекеш, Емил Григоров