Брой 47, 20 декември 2002 г.

На нашите читатели и приятели,
на скъпите ни автори
желаем хубави празници!
Специално благодарим на:


Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)

Иван Хаджийски, четен днес, Петър-Емил Митев
Филмът Козият рог - сътворяване из нищо, Красимир Крумов
Книгата Отдалечаване на въздуха от Георги Рупчев, Милена Кирова
Пианистът Анастас Славчев за обира на банка, Вероника Чанева
Филмът Олигархът и неговия вдъхновител Березовски
Майкъл Мур и противотанковата граната под възглавницата
Империализмът свърши според Антонио Негри и Майкъл Харт