Конкурс Славка Славова
В Театър 199 приключи приемането на драматургични текстове за обявения анонимен конкурс на името на голямата българска актриса Славка Славова. Конкурсът е за написване на камерна пиеса на съвременна тематика.
В театъра са постъпили 31 драматургични текста, подадени в срок и в съгласие с правилата на конкурса (вж. "Култура", бр. 37 от 18 октомври 2002).
Две пиеси няма да бъдат разлеждани от журито, тъй като авторите им не са изпълнили условия на конкурса. Журито, което ще извърши селекцията, е в състав: Светла Бенева, Антоанета Войникова, Илка Зафирова, Анна Монова, Атанас Атанасов, Атанас Бояджиев, Николай Недялков и Валентин Стойчев.
Журито ще отличи не повече от една пиеса. Наградният фонд е 3500 лв.
Театър 199 е поел задължение да осъществи сценична реализация на своята сцена на отличената на конкурса пиеса не по-късно от 12 месеца от датата на обявяване на резултатите от конкурса.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 23 март 2003 г. (рождения ден на Славка Славова) на специална пресконференция с участие на медиите.

К