Изборът на "Култура"


Сп. Проблеми на изкуството
Брой 4, 2002 г.

Тема: Художнички на Балканите
Съставител Ирина Генова
Художник Надежда Олег Ляхова

Цена 4 лв