Апел
Тези статуи от храма на Абу в Тел Асмар (2700-2500 пр. Хр.), които са в Иракския музей в Багдад, също са застрашени от бомбардировките.

Като международна неправителствена организация на професионалисти от над 120 страни с различни култури, ИКОМОС (Международен съвет за паметниците на културата и забележителните места) [...] изразява остра тревога за съдбата на културното наследство в Ирак и в региона [...] и изисква от всички правителства да действат в духа и буквата на международните конвенции като Конвенцията за защита на световното наследство от 1972 г., ратифицирана от 170 страни, Хагската конвенция за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт от 1954 г., ратифицирана от 103 страни, и Конвенцията за мерки срещу незаконния трафик на културни ценности от 1970 г., ратифицирана от 97 страни. Ирак е ратифицирал и трите конвенции.
Родена от пепелищата на огромната разруха след Втората световна война, Хагската конвенция предписва идентификацията и защитата на архитектурни, художествени и исторически паметници - религиозни и светски; на археологически ансамбли, на строителни съоръжения с историческа и културна стойност; на произведения на изкуството; на ръкописи, книги и други предмети, представляващи интерес за изкуството, историята и археологията; както и на научни колекции, значителни колекции от книги, архиви или репродукции на изброените по-горе ценности; на музеите, архивите, библиотеките и историческите градски части. Като настояваме за необходимостта от международна защита, ние изхождаме от убеждението, че посегателството върху културните ценности на който и да е народ е посегателство срещу културното наследство на цялото човечество, тъй като всеки народ дава своя принос в световната култура.
ИКОМОС отправя апел към всички власти да поддържат и прилагат тези принципи и мерки и да защитават историческите обекти от всякакъв вид. Ние апелираме също тези обекти да не бъдат използвани като щит при военни операции или при каквито и да е свързани с тях други действия [...]
ИКОМОС изразява и своята дълбока загриженост за живота и свободата на своите иракски колеги - археолози, архитекти, историци и специалисти, които са посветили своя живот и своя талант на това богато културно наследство и на неговото опазване. Ние изискваме, в духа на Хагската конвенция, всички страни в конфликта да зачитат тези личности, да ги защитават - като хора - и да им оставят възможността - като професионалисти - да продължат своята дейност по опазването на наследството в полза на идните поколения [...]

ИКОМОС

Българският национален комитет на ИКОМОС се присъединява към този Апел.