Памет и забрава е първото издание, побрало в изчерпателна пълнота живота на Дечко Узунов. Дългоочакваната книга е посветена на 100-годишния юбилей на големия художник (през 1999). "От една страна - отбелязват съставителите Аделина Филева и Ирина Генова, - юбилеят активизира стереотипи, наложени през годините от медии, критика, идеологическа конюнктура. От друга страна, той представи случай да изявим значения, съпоставки, тълкувания, важни за нас днес."
Структурираният в пет части визуален и текстови материал разнищва различни проблеми в творчеството на Дечко Узунов, проследява развитието на творческия му стил през годините чрез многобройни репродукции, припомня негови мисли и изказвания, спомени от негови съвременници. Факти и образи, критични материали и документи се преплитат в единно цяло, за да ни предизвикат да открием собствен път към изящното творчество на Дечко Узунов. Да се докоснем до неговата свободна и вечно млада същност.
На чисто лиричното общуване с произведенията и спомените на Дечко Узунов съставителите са противопоставили трезвия поглед на критиката в множество статии и доклади. "Книгата като форма ни позволи опит за синхрон/противопоставяне на образ и критически текст, а в частта "Галерия" - на жанрова и стилова определеност."
Разделът "Гласът на художника" включва интервюта, статии от Дечко Узунов, негови лични бележки и спомени за него. Тази част е ценна с това, че освен да предоставя информация за художника, проследява историята "от извора".
"Живот в дати" не е просто биографична справка, а обстойна документална част, събрала снимки и документи от всички институции, съхраняващи памет за Дечко Узунов (галерии, Ателие-галерия "Дечко Узунов", ЦДА, НБКМ, СБХ) и лични архиви. Особено любопитно е включването на части от досието на художника.
В книгата е отделено място и на обширна, но избрана библиография за Дечко Узунов, подредена по години (от 1922 до 2000).
Динамичната структура на материалите в книгата и графичният дизайн на Надежда Олег Ляхова се допълват и изграждат атрактивна цялост. Текст и изображения се редуват и се свързват свободно на страниците благодарение на изпълнената с много въздух среда. Подбраният шрифт подсилва усещането за чистота.
Структурирането на информацията на няколко нива (и живата колонцифра) елегантно организира безупречното съдържание на изданието. Името на Дечко Узунов върху корицата е част от цялостно издържана композиция, в която водещ акцент е изображението (фрагмент от картина на художника).
Книгата събира история, съхранява памет, обединява мисли и спомени на фона на образите, а това е най-сигурният път към преодоляването на забравата.

С. П.