Т. нар. свободно слово
е убежище за мошеници


Стенли Фиш смята, че същностното е реторическа категория, чиято форма се променя според случайностите на историята и обстоятелствата. Ценностите не бива да бъдат противопоставяни на политическия ангажимент, продължава ученият; те посърват на терена на абстракции като разум, достойнство, справедливост, процедурна неутралност, равни шансове, толерантност... Границата между допустимото и недопустимото винаги подлежи на преразглеждане (стига времената да го изискват и да има ресурс за това), непрестанно подчертава Фиш.
В своите есета ученият саркастично се занимава с опита както на левите, така и десните мислители да свръхдраматизират актуалната ситуация, т.е. да анихилират историята на всички онези морални и правни проблеми, с които се сблъскваме в настоящето... За целта Стенли Фиш напуска комфортните среди на консервативните идеолози и либералните активисти с обяснението, че те притежават общи структури на съзнанието, макар и наситени с различни съдържания.
Ето такива предпоставки изграждат неговото разбиране, че абстрактно понятие като "свободно слово" фактически няма никакво "естествено" съдържание, а се изпълва с всякакви "съдържание и посока, които човек съумее да напъха в тях":
"'Свободно слово' е просто името, което даваме на вербалното поведение, обслужващо програмите за действие, които искаме да издигнем; а на предпочитаните от нас вербални поведения даваме това име, когато имаме властта да го направим. (...) Свободното слово не е независима ценност, а политическа награда и ако тя е била грабната от противоположна на твоята политика, вече не можеш да се позоваваш на нея по начин, който придвижва напред твоите цели, тъй като сега тя е препятствие пред тях."
Есетата на Стенли Фиш разнищват казус след казус: учебни планове, изпитни програми, канонични конструкции, избирателни практики, конкретни реакции на актуални политически фигури...
А особено любопитни са наблюденията му върху начините, по които съвременните фанатици усвояват речника на "(политическата) коректност", за да пренасят чрез неговите дефиниции по същество старите си послания. Особено във финансово покварените от крайнодесни идеолози университетски институции, в които циркулират лозунги, преливащи от фалшива морална правота...

М.Б.

Стенли Фиш. Няма такова нещо като свободно слово... и това е добре. Превод от английски Милена Якимова, Милен Русков.
ИК КХ. (Серия Етоси).
София, 2003. Цена 7, 50 лева.