На хартия
"Краят на модерността? Култура и критика. III част" е сборник, съставен от Георги Чобанов и Албена Вачева, която е и научен редактор на изданието. Книгата е току-що отпечатана на хартия от варненското издателство "LiterNet" и струва 7 лева.
На хартия ли?!
Да, подчертавам това, защото "Краят на модерността?" е уникално явление на българската културна сцена: всъщност традиционната хартиена книга е следствие от едноименната електронна книга, първата у нас със собствен ISBN и място в Мрежата, както заявяват издателите. И инициативата цели "утвърждаване на електронните книги като достатъчно авторитетно средство и като още една възможност за разпространение на научни идеи".
Издателите справедливо сочат, че техният научен проект е станал повод за твърде широка дискусия в българското интернет-пространство за мястото на електронните книги, нещо повече, предизвикал е актуализация на съществущите норми и правила. (А "Краят на модерността?" заедно с I и II част, съответно "Критически зигзаги" и "Прочити на традицията", практически натрупват в проект "Култура и критика" 60 автори и 100 текста от целия ХХ век.)
Съставителството на настоящето издание почва през декември 2002: до 45 литературоведи и културолози са изпратени покани за участие в проект "Краят на модерността?", в рамките на 4 месеца с конкретен по темата текст се отзовават 27 автори, представители на различни университети и изследователски институти. И всички тези писани по друг или специално по този повод статии се появяват в Мрежата. Списъкът на авторите е респектиращ: Албена Бакрачева, Албена Вачева, Александър Кьосев, Амелия Личева, Антоанета Алипиева, Антония Велкова-Гайдарджиева, Благовест Златанов, Божидар Кунчев, Борис Ангелов, Боян Манчев, Валери Стефанов, Виолета Стефанов, Владимир Сабоурин, Владимир Трендафилов, Георги Господинов, Георги Чобанов, Десислава Лилова, Десислава Неделчева, Димитър Аврамов, Димитър Камбуров, Димитър Кръстев, Милена Кирова, Никола Георгиев, Николай Аретов, Сава Василев, Свилен Стефанов, Цветан Ракьовски. (С удоволствие отбелязвам факта, че някои автори са предложили за публикация в дигиталния сборник текстове, публикувани първоначално в нашия вестник - сиреч в електронната книга има линкове и към сайта на "Култура".)
За качеството на дигиталната и хартиената версия на "Краят на модерността?" можем да съдим от публикувания на 4-та корица коментар на пословичния с безкомпромисността си Радосвет Коларов: "Дали изданието може да бъде наречено история на критиката? Да, но при условие, че тази история е видяна през призмата на модерността. А това означава борба с традицията, с конвенциите на 'реалистичността', борба за нов културен език, нови естетически критерии. Това означава и ново светоусещане, нова чувствителност. Изисква прекрачване извън тясно литературната сфера."
Виждате ли, мишката не изяде книжката! Дори напротив.

М.Б.