Изборът на "Култура"


Краят намодерността?

Съставители Георги Чобанов, Албена Вачева

Издателство LiterNet
Варна, 2003
Цена 7 лева