Христо Градечлиев

                 1935 - 2004


Култура изгуби скъп човек. Изгуби художника си. Този, който в продължение на 25 години беше важна, една от най-важните фигури във вестника. Този, който постепенно, деликатно успя да го извади от шаблона на българското вестникарство и да го превърне в графичен феномен.

Българското изкуство изгуби голям художник. То остана без един от изящните си естети; остана без творецът, чието професионално можене и вкус бяха (и дълго ще бъдат) онези високи мерки, към които всеки истински артист се стреми. Българската култура изгуби автентичен интелектуалец. Тя се лиши от едро скроен, умен и мъдър човек; от човек с огромен потенциал и европейски мащаб.

Ще се справим ли със зейналата празнина?

Дано светлият дух на Христо Градечлиев, дано споменът, който всеки носи у себе си, ни помагат да преодоляваме скръбта.

Ще си с нас, Христо!


Култура