Национална награда Христо Г. Данов 2004
Номинации
I. Голяма награда за цялостен принос
Владко Мурдаров - в областта на превода на немскоезичната литература;
Атанас Славов - в областта на белетристиката, поезията, публицистиката и литературната теория и критика;
Иглика Василева - в областта на превода на англоезичната литература;
Кирил Гогов - в областта на дизайна на книгата.
II. Българска художествена литература
Пламен Дойнов за "Кафе поеми", ИК "ПАН";
Константин Илиев за "Поражението", роман, ИК "Жанет - 45" и ИК "Факел";
Кристин Димитрова за "Хората с фенерите", стихове, ИК "Жанет - 45" и "Любов и смърт под кривите круши", разкази, Издателство "Обсидиан";
Иван Теофилов за "Инфинитив", стихове, ИК "Жанет-45";
Керана Ангелова за "Елада, Пиньо и времето", Издателско ателие "Аб".
III. Преводна художествена литература
ИК "Пигмалион" - Пловдив за изданията: "Пробуждане на пролетта" - Франк Ведекинд; "Театралът" - Томас Бернхард; "Стела" - Йохан Волфганг фон Гьоте;
"Фантазьорите" - Роберт Музил; "Време за признание" - Артур Шницлер; "Госпожица Щарк" - Томас Хюрлиман, превод Владко Мурдаров;
ИК "Фама" и Иглика Василева за "Одисей" на Джеймс Джойс;
Мария Георгиева за "Содом и Гомор" от Марсел Пруст, Издателство "Панорама";
Антоанета Николова и София Катърова за "Поезия на планините и водите", превод от старокитайски, Издателство "Стигмати";
Киряк Цонев и Славян Русчуклиев за "Хиляда и една нощ", ИК "Труд";
Александър Андреев за "Крушенецът", Томас Бернхард, ИК "Атлантис КЛ".
IV. Хуманитаристика
Издателство "Фигура" за поредица "Опити" - "Явори и клони" на Димитър Камбуров; "От Възраждане към Прераждане" на Николай Чернокожев; "Четенето в епохата на медии, компютри и Интернет", съставители Огнян Ковачев и Александър Кьосев;
Издателство "Изток-Запад" за изданията: Димитър Маринов, Избрани произведения в 5 тома - "Народна вяра", т. I (1), "Религиозни народни обичаи", т. I (2), "История на града Лом и Ломска околия", т. III; Иван Хаджийски, "Гражданска смърт и безсмъртие: Статии, есета, писма", т. 3 от Избрани съчинения в три тома, редактор-съставител Мария Хаджийска; Яна Язова, "Соленият залив", роман, под редакцията на Петър Величков; Тома Аквински, "Summa Theologiae. Том I", превод на Цочо Бояджиев;
Издателска група "Агата А" за изданията: Ервин Панофски, "Готическата архитектура и схоластиката", превод Димана Илиева, предговор, послеслов и приложения Тодор Тодоров; Тери Игълтън, "Увод в литературната теория", превод Елика Рафи; Питър Браун, "Тялото и обществото: Мъжете, жените и сексуалното самоотричане през ранното християнство", превод Оксана Минаева, научна редакция Елка Бакалова; Стефан Смядовски, "Светци, свитъци, книги: Посланията на текста в иконографския материал"; Свилен Стефанов, "Авангард и норма: Иновационни тенденции в българското изкуство от края на ХХ век";
Издателство "Сиела" за поредицата "Холокост и памет" - "Модерност и Холокост" на Зигмунд Бауман, "Нощта" на Ели Визел и "Айхман в Йерусалим" на Хана Аренд;
Ванда Смоховска-Петрова за "Национално своеобразие на литературата на българското Възраждане", издание на Център "Боян Пенев";
Кольо Коев за "Елементарни форми на всекидневен живот. Макс Вебер и немското социалнонаучно познание в края на XIX - началото на XX век", ИК "Просвета";
Цочо Бояджиев за превода на "Summa Theologiae. Том I", Тома Аквински, ИК "Изток-Запад".
V. Изкуство на книгата
Яна Левиева за "Поезия на планините и водите (Старокитайска поезия)" ИК "Стигмати"; "Безсъдбовност" - Имре Кертес, "Легенда на легендите" - Исмаил Кадаре, ИК "Стигмати" и ИК "Жанет - 45";
Кирил Гогов за "ВМОРО 1902-1907. Чети и личности в Кюстендилско", Ангел Джонев, "Арс Милениум МММ Фондация";
Виктор Паунов за История на българите, I том, ИК "Труд" и Издателство "Знание"; "Сексът в древен Китай", Робърт Ван Хюлик, ИК "Труд";
Стефан Касъров за поредицата "Амаркорд" и "Митологии" - Ролан Барт, Издателство "Колибри".
VI. Издание за деца
Людмил Станев и Красимир Добрев за "Малка нощна приказка", "Ателие 89" - Варна;
Виктор Самуилов и Яна Левиева за "Ние, мушмороците", ИК "Жанет - 45";
ИК "Стигмати", Йосиф Нунев, съставител, Александра Чаушова, художник - за "Ромски приказки", билингва.
VII. Книгоразпространение
Книжарница "Български книжици";
Книжарница "Нисим";
Верига книжарници "Хеликон".
VIII. Представяне на българската книга
ЦАПК "Прогрес" ООД за Поредица "Живото слово на българските поети и писатели";
В. "Култура" за рецезентските рубрики в областта на литературата;
Петко Тодоров, редактор на страница "Книги", в. "Сега";
Бойко Пенчев, редактор на рубриката "На фокус", в. "Литературен вестник";
Оля Стоянова за рубриката й във в. "Дневник".
IX. Библиотеки и библиотечно дело
Университетска библиотека при СУ "Св. Климент Охридски";
Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна.
X. Електронно издаване и нови технологии
Liter Net - уебсайт http://liternet.bg
Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна - Мултимедиен библиографски указател "Пенчо Славейков" -
http://www.libvar.bg/publications/slaveykov/index.html
"Литклуб" - www.litclub.com