Началото на Блумовден
На 16 юни 2004 с думи от и за Джойс - и за първи път в България! - чествахме 16 юни 1904. По-точно Блумовден (да, описаният от ирландския гений в "Одисей" знаменит дъблински ден).
Филологическото празненство в Софийския университет почна с игра на енергичните актьори от СУудентски театър "@лма @лтер". После изследователката Калина Филипова представи световната традиция Вloom's Day и обобщи разказаното в "Одисей" в една стандартна страница (за читателите на "Култура" единствената българска джойсоведка ще предложи далеч повече страници в началото на тази есен). Преводачката на "Одисей" Иглика Василева обаятелно и остроумно обрисува биографичната дълбочина на най-музикалната глава на книгата - "Сирените", и чете зашеметяващи с трудността си пасажи от нея. Издателката от "Фама" Мария Коева, също достатъчно престижна преводачка, оповести, че тези дни във Франция ще бъде публикуван новият превод на "Одисей", дело на 8 преводачи и 4 редактори под ексцентричния надзор на държителя на правата Стивън Джеймс Джойс... Сравнете сами.
И както традицията на Блумовден повелява, от романа - на български и (ирландски) английски - свои любими пасажи прочетоха литератори, философи, студенти, дипломатически особи... Дали пък, както предлага Биляна Курташева, идната година не прочетем на глас целия експериментален роман?..
Прочее, и новият тираж на "Одисей" е пред изчерпване.

М.Б.