Културен коктейл


Награди от фестивалите Любовта е лудост и Златна роза
Сборник разкази на Здравка Евтимова награден в САЩ
Международен балетен конкурс - Варна, Мария Русанова
Обновената бакалавърска програма Език и литература в НБУ
Дамата и еднорогът на Трейси Шевалие, Марина Караконова
Симпозиумът по дървопластика в Търново, Светла Петкова