Изборът на "Култура"


Aleko Konstantinov
To Chicago and back

Translation from Bulgarian by Robert Sturm
Preface and Notes by Nikola Georgiev
Translation of the Preface and the Notes by Maya Pencheva
Illustrations by Boris Angelushev

Bulgarian Bestseller - National Museum of Bulgarian Books and Рolygraphy
Sofia, 2004Бел. ред. Подготвеното за разпространение в Америка луксозно издание на "До Чикаго и назад" от Алеко Константинов е преведено на английски от Робърт Стърм. Автор на предговора и бележките към пътеписа е Никола Георгиев (превод Майя Пенчева). Илюстрираната с творби на Борис Ангелушев книга е отпечатана от "Български бестселър" - Национален музей за български книги и полиграфия.