Почина

Евгени Павлов Клостерман
(1924-2004),

музиколог и музикален критик, един от най-активните автори в полето на критиката и публицистиката в последните петдесет години. Той е биографът на Панчо Владигеров (с монографии за композитора от 1961, 1965 и 2000 г., на руски - 1964, на немски - 1972), с още монографични изследвания за композиторите Асен Карастоянов, Парашкев Хаджиев, Димитър Петков и Александър Райчев. Автор е и на музикално-социологическите изследвания "Състояние и перспективи за развитие на българската музикална култура" (1974), "Структура и типология на концертната публика в България" (1980) и на "Кратък музикален речник" (1995), на десетки студии и статии във връзка с развитието на българската музикална култура и изпълнителското изкуство.
Поклон пред паметта му!


Култура