Изборът на "Култура"


Сп. Факел
Книжка 4-5/2004
Цена 8 лева


Закони на/за езика
Институт по български език, БАН
Съставител Петя Костадинова
Автори: Петя Костадинова, Татяна Александрова, Калина Викторова, Борислав Георгиев, Маргарита Димитрова, Милен Томов, Светла Коева, Йорданка Захариева, Руска Станчева, Ангел Пачев
Издателство Хейзъл
Цена 10.90 лв.