КНИГАТА

По повод националното представително изследване "Книгата и читателят в България", осъществено от социологическата агенция "АССА-М" през ноември 2004 по поръчка на възложителите Асоциация "Българска книга" и Национален център за книгата към Министерство на културата. Респонденти - 1087 души между 18 и 70 години.


Книгата като интерес

Книгата като вещ,
Джон Ъпдайк

Словесен град,
Марин Бодаков

Книгата като тяло,
Милена Цветкова