Културен коктейл


Универсален справочник за българския театър, Никола Вандов
Лично пристанище на Стефан Лютаков в НХГ, Ирина Дакова
Средна Европа и българската култура в сп. Език и литература
Константин Величков в реанимирания Литературен форум
Стихосбирката Летни сенки на Георги Маринов
Сън в лятна нощ на Владлен Александров, Никола Вандов
Нова постановка на Димитър Гочев в Берлин, Благородна Григорова
Гарет Джоунс за диктатурата на копродукциите, Геника Григорова
Дейвид Хейууд и изложбата му в Арт Алея, Диана Попова
Гастрол на корейска танцова компания, Петър Пламенов
Морис Дрюон в защита на съвременна Русия