Художникът Кирил Христов е особен тип новатор. Всеки път, когато в скулптурата се настани трайна тенденция и като че ли се набелязват новите посоки, той неочаквано се явява - с произведения, които изненадват, надминават очакванията и като материал, и като пластика. При него създаването на скулптура от "керамика" не е само предизвикателство към жанровите граници, а артистична изява, форма, мислена в спецификата на материала.
Понякога тази форма повежда към древността, към праисторическите лепени глинени съдове с първичната им мощ и изразителност. Друг път възможностите за ажурност и лекота създават обекти с изяществото на сецесиона или пищността на барока. А понякога всички те се съчетават - като овеществен израз на преходите в понятията за скулптура и пластика въобще.
Фабриката за тухли в Червен бряг в момента предоставя изходния материал за произведенията на Кирил Христов, а в нейната градина е постоянната им експозиция...

К