Съвременното българско изкуство - в търсене на националната идентичност в чужбина
Диана Попова

Друго-центризмът
Яра Бубнова

Бележки за само-колонизиращите се култури
Александър Кьосев

Записки по българските депресии
Ивайло Дичев

Балканите - врата и/или ъгъл
Лъчезар Бояджиев

Българияавангард - Blind Spot или За действителното присъствие на отсъстващото
Харалампи Г. Орошаков