Правила на журналистическата етика
Проектозаконът Райчевски
Проектозаконът Свободно слово
Проектозаконът за медиите, изготвен от Българския институт за правно развитие
Проектозаконът за телекомуникациите, изготвен от Комитета по пощи и далекосъобщения