Джендем

Това не е краят на света. Но тук започват горите Тилелейски.
Вярно – мястото днес не всява такъв респект, както би подхождало на легендата. Оставени примки на подходящите за рапел места, следи от лагерни огньове, празни бурканчета. Приказката – “ Тази седмица смятам пак да намина през Джендема…” и пр.
Но повечето неща са истински.
Тесният каньон. Вървенето в реката. Спускането по един истински водопад, още няколко водопадчета, раниците с въжетата… Тясната долина, от която се излиза след три дни. Бързеите на реката. Светлината, която се процежда горе от скалите и ходенето, ходенето във вода.
Някога хората на това са му казвали Джендем.
Днес казват – “Хамалогията си струва.”
Това е.
Всичко останало е патетика.