Пейзаж


Нещо спря дивото желание
да гоня облаците.
Заваля дъжд.
Поникнаха гъбите.
И съмненията.
От такава чорба
се умира…