Старец


Кръпката на палтото му
        е като врата
                към друг свят -
отваряш прозореца,
        скачаш
                и бягаш…