Сult.bg и културата

Дали ще е казано накратко или пък обяснено на дълго и широко - все едно, през последните месеци cult.bg изпълнява функцията на български сървър за изкуство и култура. Такова нещо доскоро нямаше. Или поне не в този вид. Или поне не - с всичката тази информация. Или може би поне - без тези амбиции.
Нещо ново е. Въпреки че това не е единствената му заслуга.
Сървърът има две версии - на български език, разбира се, защото се предполага, че голяма част от посетителите/потребители са българи, които така или иначе се нуждаят и търсят тази информация и на английски език, сякаш за да не бъдат нещата полувинчати.
За краткото време на своето съществуване сървърът се превърна в твърде важно събитие за хората на изкуството, културните институции, както и за по-широката общественост. Сървърът просто стана полезен. Необходим - от една страна на хората на изкуството, на студенти, на актьори, художници и пр. От друга страна - създава пространство, където различните институции могат да обявят своите предложения и те да бъдат видяни.
Неоспорим факт е, че досега липсваше инфраструктура в Интернет осигуряваща системно и адекватно отразяване на събитията от българската и световната арт-сцена. Създаването на подобен сървър предоставя абсолютно всички необходими предпоставки за функциониране на динамична информационна мрежа касаеща културния процес. Амбициите на сървъра са големи. Постепенно се оформят дискусии и обмен на идеи относно актуалните проблеми на съвременното българско изкуство. Основният смисъл на всичко това е да се оптимизират културните процеси и сътрудничество между съществуващите организации и институции, работещи в сферата на културата.
Порталният сайт е избран като основен интерфейс за достъп и навигация през всички различни области. Основните рубрики са: ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА, ТЕАТЪР, МУЗИКА, КИНО, ИЗДАНИЯ И LIFE STYLE. И още професионални коментари, критики, визуален материал.
Визуални изкуства. Новини. Например - Сдружение Булеварт и Център за медийни изкуства Интерспейс, София Филм Фест 2001 и Евро-български културен център представят Видео-арт програма от 22-24 март с участието на гостите Лин де Мол (Холандия), Десислава Карушкова България/Холандия),Рене Беекман (Холандия).
Или The CIAC's Electronic Art Magazine. The CIAC's Electronic Art Magazine е списание за електронно изкуство, издавано от CIAC (Международен център за съвременно изкуство, Монреал) и вече е online. То фокусира въху уебарт от Централна и Източна Европа.
Или - друго.
Или - трето.
Четвърто.
И т.н.
Хубавото е, че според някои тези реални културни събития, реални културни срещи, виртуалната среда и пр. - ще компенсират донякъде липсата на Музей на съвременното изкуство в България.
Колкото до компенсацията - няма да заместят един Музей.
Но пък е хубаво да ги има.
Това поне е нещо.