За жертвоприношенията и още"Човешката храна!... Какъв странен възел от символи, страсти и проблеми. Страховит повод за битки, агресии и отчаяние. Ежедневен мотор за живот и борба, и в същото време - възвишен ритуал - посредник между хора и богове." - това е словестната интерпретация по темата на художника.
Изложбата "Жертвоприношения" на проф. Андрей Даниел намери място в галерия "Циклоп". Риби, хлябове, кокоши крачета, агнешки главички, ножове, будилници, чушки, дини, кокали, ряпи, нарове и един реверанс пред храната и темите от всекидневието. "Пред вас са десет "жертвени" натюрморта." - са думите на художника. Останалото е интерпретация по темата, която не сме свикнали да мислим извън клишетата на натюрморта с плодове в обществените столове или заведения за бързо хранене. Тези живописни платна, мисля си, са по-различни. Интепретацията е по-различна. Човешката храна не е по-различна, но тоз път темата дава възможност за надскачане на пейзажа. "Материалната субстанция е с невероятни духовни измерения...Макар и доста материални, те могат да излъчват към вас само своята духовна еманация..."
И така - риби, хлябове, плодове, агнешки главички, кокоши крака и още, и още...