ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНА
ИЗБРАН КМЕТ
ИЗДИГНАТ ОТ
ТУР
РЕЗУЛ.
2. Ардино
Мехмед Мехмед Дикме
ДПС
II
58.76%
4. Братя Даскалови
Станка Колева Иванова*
БСП и коалиция
I
65.22%
7. Гълъбово
Йордан Тонев Йорданов
БСП и коалиция
II
47.65%
8. Джебел
Бахри Реджеб Юмер
ДПС
I
72.87%
9. Димитровград
Господин Василев Георгиев*
БСП и коалиция
I
53.93%
11. Ивайловград
Ангел Иванов Петров*
Инициативен комитет
II
50.20%
12. Казанлък
Иван Добромиров Гороломов
БСП и коалиция, ДАР
II
55.92%
14. Кирково
Мустафа Юсеин Емин*
ДПС
I
61.58%
15. Крумовград
Ахмед Мехмед Юмер
ДПС
I
61.36%
16. Кърджали
Расим Муса Сеидахмед
ДПС
II
50.71%
17. Любимец
Васил Недялков Козалиев*
БСП и коалиция
I
53.88%
18. Маджарово
Вълчан Николов Тодоров*
БСП и коалиция
I
59.07%
19. Минерални бани
Яшарли Али Ахмед
ДПС
II
38.13%
21. Момчилград
Сабахаттин Рамадан Али*
ДПС
I
76.81%
22. Мъглиж
Стойко Минчев Димитров
БСП и коалиция
II
46.63%
23. Опан
Илчо Донев Сидеров
БСП и коалиция
I
55.70%
24. Павел баня
Стойно Христов Пъдев
БСП и коалиция
I
56.88%
27. Раднево
Георги Маринов Костов*
БСП и коалиция
I
58.62%
28. Свиленград
Атанас Василев Атанасов
БСП и коалиция
I
56.99%
29. Симеоновград
Мария Динева Дончева*
БСП и коалиция
II
38.42%
30. Стамболово
Гюнер Фариз Сербест*
ДПС
I
59.98%
31. Стара Загора
Цанко Василев Яблански
СДС
II
53.45%
32. Тополовград
Стоян Господинов Стоянов
БСП и коалиция
II
58.06%
33. Харманли
Атанас Бързев Стоев
БСП и коалиция
I
51.92%
34. Хасково
Атанас Димитров Василев
БСП и коалиция
II
53.87%
35. Черноочене
Неджатин Мехмед Салим*
ДПС
I
50.93%
36. Чирпан
Петьо Димитров Стойчев
БСП и коалиция
I
57.71%

Забележкa: Номерацията и подредбата на общините е според тази на ЦИК.

Със звездичка (*) са отбелязани кметовете, избрани за втори мандат.

ч.и.-частични избори (досега проведени в общини Рила, Котел, Долни чифлик и Батак)