РУСЕНСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНА
ИЗБРАН КМЕТ
ИЗДИГНАТ ОТ
ТУР
РЕЗУЛ.
1.Алфатар
Радка Георгиева Желева*
БСП и коалиция
II
55.80%
2. Антоново
Марко Русев Марков
БСП и коалиция
II
51.46%
3.Борово
Радослав Иванов Рачев*
БСП и коалиция
I
59.97%
4.Бяла
Асен Генов Арабаджиев
БСП и коалиция
I
63.90%
5.Ветово
Георги Александров Георгиев
Инициативен комитет
II
49.21%
7.Главиница
Джават Яшар Мехмед
ДПС
II
51.66%
8.Две могили
Ангел Петков Брайков
Народен съюз
I
61.68%
10.Дулово
Ерол Юксел Адем
ДПС
I
53.37%
11.Завет
Зие Ахмед Исмаил
ДПС
II
45.14%
13.Иваново
Иван Игнатов Иванов
БСП и коалиция
II
56.41%
14.Исперих
Гюнай Хюсмен Хюсмен
ДПС
I
53.89%
15. Кайнарджа
Илия Тонев Попов
БСП и коалиция
II
48.73%
16. Кубрат
Росен Николов Ненков
БСП и коалиция
II
57.09%
17. Лозница
Вехби Дахил Османлъ*
ДПС
II
53.69%
22. Омуртаг
Бехчет Ибрахим Керим
ДПС
II
56.74%
23.Опака
Сабри Салиев Ахмедов*
ДПС
II
56.68%
24. Попово
Людмил Димитров Веселинов*
БСП и коалиция
I
56.86%
26.Разград
Венелин Димитров Узунов*
БСП и коалиция
I
54.56%
27. Русе
Димитър Георгиев Калчев
БСП и коалиция
II
54.27%
29. Самуил
Абтула Мехмед Абтула
ДПС
II
58.36%
31.Силистра
Георги Панов
ОДС
ч.и.
51.38%
32.Ситово
Валентин Драганов Драганов
БСП и коалиция
I
64.39%
33.Сливо поле
Георги Стефанов Големански
БСП и коалиция
I
56.26%
34.Тутракан
Вергил Илиев Русев*
БСП и коалиция
I
52.00%
35. Търговище
Петър Иванов Карагеоргиев*
БСП и коалиция
I
54.25%
36.Цар Калоян
Неджет Сали Джинали*
ДПС
I
53.76%
37.Ценово
Владимир Тодоров Калинов*
Инициативен комитет
II
34.76%

Забележкa: Номерацията и подредбата на общините е според тази на ЦИК.

Със звездичка (*) са отбелязани кметовете, избрани за втори мандат.

ч.и.-частични избори (досега проведени в общини Рила, Котел, Долни чифлик и Батак)