СОФИЙСКА ОБЛАСТ (продължение)

ОБЩИНА
ИЗБРАН КМЕТ
ИЗДИГНАТ ОТ
ТУР
РЕЗУЛ.
41. Сапарева баня
Илчо Кирилов Дамянов
БСП и коалиция
II
48.64%
42. Сатовча
Байрям Байрямов Дерменджиев
Инициативен комитет
II
43.13%
43. Своге
Михаил Владимиров Рашков
БСП и коалиция
I
53.74%
44. Симитли
Николай Стоянов Атанасовски
БСП и коалиция
II
40.97%
45. Сливница
Петър Величков Стойков
Народен съюз
II
38.29%
47. Златица
Тодор Георгиев Чомпалов
БСП и коалиция
II
50.41%
48. Дупница
Панчо Любомиров Панайотов*
Дупнишка демокра-тична коалиция
I
56.60%
49. Струмяни
Иван Стоянов Харизанов
Инициативен комитет
II
39.64%
50. Трекляно
Камен Стойнев Арсов*
БСП и коалиция
I
64.27%
51. Трън
Александър Ненков Стоянов
БСП и коалиция
I
63.95%
52. Хаджидимово
Петър Ангелов Воденов*
БСП и коалиция
II
51.71%
53. Якоруда
Мохарем Неджип Осман
ДПС
II
52.76%
54. Антон
Генка Ладарова Николова
БСП и коалиция
I
65.08%
55. Пирдоп
Младен Георгиев Гушев*
БСП и коалиция
I
55.00%
56. Мирково
Харалампи Димитров Нончев*
Инициативен комитет
I
54.04%
57. Чавдар
Панчо Николов Радунчев
БСП и коалиция
I
75.20%
58. Челопеч
Стоян Иванов Мачулеков*
Инициативен комитет
I
69.94%

Забележкa: Номерацията и подредбата на общините е според тази на ЦИК.

Със звездичка (*) са отбелязани кметовете, избрани за втори мандат.

ч.и.-частични избори (досега проведени в общини Рила, Котел, Долни чифлик и Батак)