ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНА
ИЗБРАН КМЕТ
ИЗДИГНАТ ОТ
ТУР
РЕЗУЛ.
1.Аврен
Любчо Иванов Любчев
БСП и коалиция
II
58.12%
2.Аксаково
Христо Тошков Тошков*
Инициативен комитет
II
43.09%
3.Балчик
Кръстьо Стефанов Митев
БСП и коалиция
II
53.27%
4.Белослав
Михаил Добрев Карамихалев
БСП и коалиция
II
60.86%
5. Бяла
Карамфил Георгиев Карамфилов
БСП и коалиция
I
58.46%
6. Варна
Христо Йорданов Кирчев*
СДС
II
51.48%
7. Венец
Йонал Раим Мехмед
ДПС
II
40.04%
8. Ветрино
Георги Петков Стоянов*
БСП и коалиция
II
57.11%
9. Вълчи дол
Васил Желязков Василев*
БСП и коалиция
I
51.38%
10. Върбица
Стефан Петков Стайков
БСП и коалиция
II
41.48%
11. Гара Хитрино
Ахмед Ахмед Ибрям
ДПС
II
60.18%
12. Генерал Тошево
Димитър Михайлов Петров*
БСП и коалиция
I
56.63%
13. Долни чифлик
Нейчо Зюмбюлев
СДС
ч.и.
59.2%
14. Девня
Ели Атанасова Иванова
БСП и коалиция
II
55.18%
15. Добрич (селска)
Петко Йорданов Петков
БСП и коалиция
I
61.32%
16. Дългопол
Янко Иванов Янков
БББ
II
56.61%
17. Каварна
Константин Димитров Иванов
БСП и коалиция
I
61.89%
18. Каолиново
Фердане Бекирова Бейтиева
ДПС
II
63.51%
19. Каспичан
Никола Борисов Николов*
БСП и коалиция
I
63.17%
20.Крушари
Димитър Стоянов Митев
БСП и коалиция
II
55.88%
21.Никола Козлево
Неджиб Нури Курт*
ДПС
II
46.89%
22. Нови пазар
Валентин Любенов Ангелов*
БСП и коалиция
II
62.00%
23.Велики Преслав
Желез Славов Железов*
СДС
I
51.11%
24.Провадия
Иво Петров Сеферов*
БСП и коалиция
I
59.11%
25.Смядово
Златка Петрова Русева
БСП и коалиция
II
60.84%
26. Суворово
Косьо Стойчев Костов
БСП и коалиция
I
66.72%
27. Тервел
Живко Жеков Георгиев
БСП и коалиция
II
54.22%
28. Добрич-град
Лъчезар Росенов Георгиев
БСП и коалиция
II
59.55%
29. Шабла
Коста Димов Костов*
БСП и коалиция
I
58.54%
30. Шумен
Максим Йорданов Иванов
БСП и коалиция
II
48.58%

Забележкa: Номерацията и подредбата на общините е според тази на ЦИК.

Със звездичка (*) са отбелязани кметовете, избрани за втори мандат.

ч.и.-частични избори (досега проведени в общини Рила, Котел, Долни чифлик и Батак)