ELECTION FOR SOFIA MAYOR
                                                                               
Stefan Antonov Sofiyanski  UDF  II ROUND  57.59%