Александър Михаилов БАЛАБАНОВ


 
р. 27 май 1951 г. в Благоевград, Софийска област. Женен, има две дъщери. Гимназия в Благоевград 1969 г. Специалност "Машинно инженерство" в Технически университет-София 1974 г. Специализация в Академията за обществени науки-Москва 1987-88 г. Машинен инженер и технолог в ЗИИУ-Разград 12 години. Инструктор в Окръжния комитет на БКП 2 години. Заместник-председател на Общинския народен съвет-Благоевград 1 година. Секретар на Временния изпълнителен комитет 1 година. Частен бизнес в "Комплект комерс"-София 2 години. Работи в собствена фирма 2 години. Член на БСП от 1976 г. Председател на Регионалния съвет на БСП-Благоевград 3 години. Член на на Висшия съвет на БСП 1991-96 г. Член на Изпълнителното бюро на Висшия съвет на БСП 1991-96 г. Областен управител на Софийска област 1995 - февруари 1997 г.