Александър Димов БОЖКОВ 


 
р. 9 август 1951 г. в София. Женен, има една дъщеря. Американски колеж в Багдад. Завършил е специалност "Промишлена топлотехника" в Технически университет-София 1974 г. Старши научен сътрудник от 1986 г. Работи в "Софпроект" 1975-91 г. Началник отдел в Министерство на териториалното развитие и строителството 1991-92 г. Изпълнителен  директор на Агенцията за приватизация 1992-93 г. Заместник-председател на Обединения християндемократически център (в СДС) от октомври 1994 г. Член на Националния изпълнителен съвет на СДС от април 1995 г. Заместник-председател на СДС април 1995 - февруари 1997г. Депутат от Добрич в 37 Народно събрание (Парламентарна група на СДС). Заместник-председател на Икономическата комисия в 37 НС. Заместник-председател на Българската интерпарламентарна група от 1995 г. Заместник министър-председател и министър на промишлеността от февруари 1997 г. Председател на Съвета по структурната реформа от февруари 1997 г.