Даниела Николова БОБЕВА


 
р. 8 септември 1958 г. в София. Омъжена, има син и дъщеря. Завършила е специалност "Политическа икономия" в Университета за национално и световно стопанство. Началник управление "Заетост и пазар на труда" в Министерство на труда и социалните грижи" 1991-92 г. Директор на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията 1993-95 г. Безпартийна. Съветник в Министерски съвет и член на Комисията за чуждестранни инвестиции 1994 г. Директор на Агенцията за чуждестранни инвестиции 1995 - декември 1996 г. Сътрудник в Българска народна банка. Министър на търговията и външноикономическото сътрудничество от февруари 1997 г.