Георги Тодоров БОЖИНОВ


 
р. 3 март 1949 г. в Бяла Слатина, Ловешка област. Женен, има двама сина. Има висше образование-специалност инженер химик. Специализирал е "Философия" в Москва и "Мениджмънт" в международна бизнесшкола. Преподавател по психология и педагогика в Химико-технологичен и металургичен университет-София. Член на Висшия съвет на БСП от 1990 г. Член на Изпълнителното бюро на ВС на БСП от януари 1997 г. Депутат от Разград в 36 Народно събрание (Парламентарен съюз за социална демокрация). Заместник-председател на Комисията по околната среда в 36 НС. Депутат от Разград в 37 НС (Парламентарна група на демократичната левица). Секретар на ПГДЛ по организационните въпроси от юли 1996 г. Заместник-председател на Комисията по опазване на околната среда и по водите в 37 НС.