Горан БАНКОВ


р. 29 декември 1942 г. в село Галиче, община Бяла Слатина, област Монтана. Женен, има две деца. Завършил е Университета за национално и световно стопанство 1968 г. Работил е в Научноизследователския институт по труда. Доктор на икономическите науки. Старши научен сътрудник. Занимава се с наука в продължение на 25 години. Заместник-директор на Института по труда и негов ликвидатор през 1992 г. Главен експерт и началник управление "Социална политика" в Министерство на труда и социалните грижи 1992-94 г. Първи заместник-министър на труда и социалните грижи от октомври 1994 г.