Христо Борисов БОНОВ 


 
р. 3 декември 1929 г. в Кнежа, облaст Монтана. Женен, има две деца. Висше икономическо образование. Кандидат на науките. Пенсионер. Председател на Регионалния съюз на земеделските кооперации-Враца. Депутат от Враца в 37 Народно събрание (Парламентарна група на Демократичната левица).