Иван Стоянов БОЯДЖИЕВ 


р. 31 август 1938 г. в София. Женен, има двама сина и две дъщери. Гимназия в София. Завършил е специалност "Технология на машиностроенето" в Технически университет-София 1966 г. Шлосер в завод "Ворошилов". Работи в Министерство на вътрешните работи от 1968 г. Началник отдел за обезвреждане, откриване и разследване на терористични взривове в МВР от 1985 г. Заместник-началник на Службата за оперативно-техническа информация при МВР 1990-92 г. Пенсиониран 1992 г. Полковник. Секретар на МВР февруари 1995 - феврари 1997 г., когато отговаря за оперативно-техническата дейност и материално-техническото обезпечаване.