Иван Петров БУДИМОВ 


 
р. 22 август 1945 г. в Петрич, Софийска област. Женен, има син и дъщеря. Завършил е специалност "Физика и математика" в Пловдивски университет 1968 г. Учител по физика в политехническа гимназия-Петрич 1968-91 г. Един от основателите на фондация "Златен кестен"-Петрич. Член на Националния клуб за демокрация (в СДС) от 1989 г. Председател на организация на НКД-Петрич 1990-91 г. Председател на Координационния съвет на СДС-Петрич. Член на Регионалния съвет на СДС-Благоевград. Член на Националния клубен съвет и Оперативното бюро на НКД от 1992 г. Член на Националния координационен съвет на СДС. Депутат от Благоевград в 36 Народно събрание (Парламентарна група на СДС). Депутат от Благоевград в 37 НС (ПГ на СДС). Парламентарен секретар на ПГ на СДС в 37 НС. Публикации: "Техническите средства в обучението по физика в средните училища" 1976 г. Хоби: радио и телевизионна техника; радиоразпръскване и телевизия.