Веселин Иванов БЛАГОЕВ


 
р. 14 август 1950 г. в Бургас. Завършил е специалност "Технология на машиностроенето" в Технически университет-София 1974 г. и специалност "Математика и управление" в Букурещки университет 1976 г. Специализирал е маркетинг в Пенсилванския университет, САЩ 1984 г. Доктор на техническите науки. Член-кореспондент на Международната академия по автоматизация-Москва. Член на Американската маркетингова асоциация-Чикаго. Работил е в Центъра за квалификация на ръководни кадри от машиностроенето като технолог, научен сътрудник и ръководител програма "Маркетинг" 1979-85 г. Началник отдел "Маркетинг" в "Електроимпекс" 1985-90 г. Президент на фирма "ВЕККО" 1990-93 г. Преподавател по маркетинг и изпълнителен директор на "Интернешънъл юнивърсити"-София. Преподавател по маркетинг в Технически университет-София и Нов български университет-София. Главен секретар на Министерския съвет 1993-94 г. Изпълнителен директор на Агенцията за приватизация от март 1995 г. Има шест книги по маркетинг и над 30 научни статии.