Александър Асенов ДЖЕРОВ 


 
р. 27 юни 1929 г. в София. Женен, има син. Изселван по политически причини 1947 г. Гимназия в София 1948 г. Завършил е специалност "Право" в Софийски университет "Св. Климент Охридски" 1954 г. Доктор на юридическите науки 1980 г. Професор в Югозападен университет-Благоевград от 1994 г. Машинописец в "Каменни кариери"-София 1954-56 г. Коректор в Министерство на горите 1956-57 г. Стенограф в Министерство на комуналното стопанство 1957-60 г. Адвокат в София 1960-66 г. Юрисконсулт в Министерство на архитектурата 1966-73 г. Безработен по политически причини 1973-1980 г. Адвокат от 1980 г. Заместник-председател на Комисията за демокрация чрез право от 1991 г. Член на Радикалдемократическата партия 1990-96 г. Член на Демократическата партия от ноември 1996 г. Член на Националния партиен съвет на РДП 1990-96 г. Заместник-председател на РДП 1990-96 г. Член на Върховния партиен съвет на ДП от ноември 1996 г. Член на Централното бюро и заместник-председател на ДП от декември 1996 г. Депутат от Софийски едномандатен район "Люлин" в 7 Велико народно събрание (Парламентарен съюз на демократичните сили). Председател на Законодателната комисия в 7 ВНС. Депутат от Кюстендил в 36 Народно събрание (Парламентарна група на СДС). Председател на Законодателната комисия в 36 НС. Депутат от София в 37 Народно събрание (Парламентарна група на Народен съюз-БЗНС, ДП). Заместник-председател на Комисията по администрация в 37 НС. Член на българската делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от 1994 г. Публикации: "Вещно право" 1993 г.; "Гражданско право" 1995 г.; над 50 научни статии. Хоби: музика.