Ангел Георгиев ДИМОВ 


 
р. 9 декември 1940 г. в село Караджово, община Садово, Пловдивска област. Женен, има син. Земеделско училище в Садово. Висш селскостопански институт-Пловдив 1969 г. Специализация в Института за международни икономически и политически изследвания-Москва, Русия 1973 г. Доктор на икономическите науки 1973 г. и 1992 г. Старши научен сътрудник II степен 1982 г. Животновъден бригадир в ТКЗС-село Караджово 1960 г. Секретар на ДКМС в село Катуница 1961 г. Курсист в Централната комсомолска школа 1961-62 г. Инструктор в Окръжния комитет на ДКМС 1963-69 г. Пълномощник на Централния комитет на ДКМС в автономна република Коми, Русия 1970-72 г. Научен сътрудник и старши научен сътрудник в Института по международни икономически отношения към Българска академия на науките 1973-91 г. Заместник-председател на Съюза на икономистите в България 1987-91 г. Член на БСП от 1964 г. Член на Висшия съвет на БСП. Депутат от Пловдив в 36 Народно събрание (Парламентарен съюз за социална демокрация). Депутат от Пловдив-окръг в 37 НС (Парламентарна група на демократичната левица). Публикации: "Аграрно-промишленото сътрудничество между страните-членки на СИВ" 1986 г.; "Аграрният въпрос в източноевропейските страни" 1992 г. Хоби: футбол; свирене на акордеон.